Bod yn Rhan o’r Sgwad

Croeso i e-cwtch!

Mae croeso i bawb yn #SgwadNi dim ots am faint, siâp na lefel ffitrwydd. Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi’n cymryd rhan ac yn rhannu eich lluniau a’ch negeseuon gyda ni.

Os ydych chi a’ch sgwad o ferched yn rhoi cynnig ar ddosbarth am y tro cyntaf, yn ymarfer gyda ffrind, yn cael y gorau ar orau personol mewn ymarfer neu’n tynnu’r llwch oddi ar hen bâr o esgidiau ymarfer i roi cynnig ar Parkrun, defnyddiwch yr hashnod i roi gwybod i ni ac efallai y bydd eich cynnwys yn ymddangos yma. Ac os ydych chi wrth eich bodd gyda beth mae rhywun arall wedi’i gyflawni, rhannwch rywfaint o’r cariad hwnnw mae’r Cymry mor enwog amdano. Fe all codi bawd rhithiol fod yn anogaeth fawr i’r person hwnnw roi cynnig arall arni.

I fod yn rhan o’r sgwad defnyddiwch yr hashnod #SgwadNi ar Facebook, Twitter, Instagram a Snapchat.