Ymarfer i Ferched a Chwaraeon i Enethod yng Nghymru

Mae Sgwad Ni yn fenter gan Chwaraeon Cymru i ysbrydoli, grymuso ac annog mwy o ferched a genethod yng Nghymru i fod yn egnïol a rhoi cynnig ar chwaraeon.

Does dim ots am eich lefel bresennol o ffitrwydd, eich gallu chwaraeon neu’r weithgaredd o’ch dewis, y cyfan rydyn ni eisiau i chi ei wneud ydi cymryd rhan a chael hwyl yn gwneud hynny.

Rydyn ni Gymry’n enwog am fod yn griw cyfeillgar ac rydyn ni’n gwybod bod rhwydwaith o ferched cyfeillgar allan yna sydd eisiau annog ei gilydd i gyflawni’r gorau – beth bynnag ydi hynny.

Mae rhwydwaith o ddynion cefnogol hefyd hyd yn oed, yn barod am yr her o ysbrydoli a grymuso eu partneriaid, mamau, chwiorydd, merched, nithod a ffrindiau benywaidd. Rydyn ni eisiau datblygu’r gymuned yma a’r fyddin o gefnogaeth sydd ar gael i ferched a genethod sydd eisiau bod yn fwy egnïol, rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu fentro i fyd y campau am y tro cyntaf.

Felly, ymunwch â ni. Byddwch yn rhan o #SgwadNi. Rhannwch eich straeon a dathlu cyflawniadau merched a genethod ledled y wlad sy’n rhoi cynnig arni.