Dod o Hyd i’ch Sgwad

Dod o Hyd i’ch Sgwad

I lawer o ferched, mae’r gym yn gallu bod yn lle dieithr iawn ac rydyn ni’n gwybod ei bod yn anodd ceisio ymarfer os nad ydych chi’n teimlo’n hyderus am siâp eich corff. Ond mae #SgwadNi eisiau newid hynny i gyd.

Ein nod ni yw uno merched o bob oedran, siâp a maint ledled Cymru a gyda chefnogaeth ein llysgenhadon chwaraeon, annog pawb i fyw bywydau mwy egnïol ac iach.

Byddem wrth ein bodd pe baech yn dod ar y siwrnai yma felly hoffwch ein tudalen, ychwanegwch yr hashnod #SgwadNi at eich negeseuon ar Facebook, Twitter, Instagram a Snapchat ac ymunwch â’n cymuned ni ar-lein am gyngor a gwybodaeth am chwaraeon.

Mae rhywbeth i bawb, oes wir, o bêl feddal i syrffio ac o rasys rholer i rwyfo, neu efallai mai dim ond mynd am dro neu ymestyn ar fat ioga ydych chi eisiau ei wneud.

Rydyn ni yma i’ch cymell chi ac i’ch denu ac i’ch ysbrydoli bob dydd!

Nofio

Ioga

Criced

Pêl Fasged

Pêl Fas

Corffbel

Tennis

Codi Pwysau

Crwydro Ogofâu

Jiwdo

Hoci

Gymnasteg

Golff

Pêl Droed

Syrffio

Cerdded

Sboncen

Triathlon

Ffensio

Chwaraeon Anabledd

Dawnsio

Beicio

Cyrlio

Canŵio

Bocsio

Bowlio

Badminton

Athletau

Pysgota

Saethyddiaeth

Caiacio

Mynydda

Pêl Rwyd

Cyfeiriannu

Parkour

Rasys Sglefrio

Rhwyfo

Rygbi

Rhedeg

Hwylio

Gweithgareddau Tanddwr

Saethu

Chwaraeon Eira

Tennis Bwrdd